Α΄ γυμνασίου – Ανακαλύπτοντας τον Ευκλείδη

euclidephoto Οι μαθητές της Α΄ γυμνασίου καλούνται στο σενάριο ανακάλυψης να ερμηνεύσουν γεωμετρικά τις έννοιες της Ευκλείδειας διαίρεσης, των ΜΚΔ (Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης) και ΕΚΠ (Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο) και ουσιαστικά να τις ξαναανακαλύψουν. Στη συνέχεια καλούνται να λύσουν προβλήματα αριθμητικής (και όχι μόνο). Αρχείο : euclide1.1    
Αυτό το περιεχόμενο αναρτήθηκε στο γενικά. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.