μαθηματικά

χωρίζω πίνακες

Μια δραστηριότητα στους νοερούς υπολογισμούς και την αναζήτηση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων

grille  (φύλλο εργασίας)

εξασκητής πράξεων και εξισώσεων

Ο εξασκητής περιλαμβάνει τις τέσσερις πράξεις δηλαδή πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση καθώς και εξισώσεις του αγνώστου Χ με πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Κάνε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείς στη σελίδα με τις οδηγίες: Εξασκητής μαθηματικών

μεγιστοποίηση εμβαδού

Η πρόταση αυτή αποτελείται από μια εγκάρσια δραστηριότητα που αφορά μαθητές  από την 6η Δημοτικού έως και την Γ” Λυκείου.

Στηρίζεται στο γνωστό πρόβλημα της μεγιστοποίησης του εμβαδού ορθογωνίου δεδομένης περιμέτρου (με μια μικρή διαφορά την οποία θα νακαλύψετε ανοίγοντας την εφαρμογή…).

Λαμβάνοντας υπόψη του την ηλικία των μαθητών ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει ή να επεκτείνει το πρόβλημα με διάφορους τρόπους δίνοντας έμφαση σε κάποιες κατευθύνσεις ανάλογα με τους στόχους του.

Για τις μικρές τάξης (Δημοτικό και Γυμνάσιο) το πρόβλημα αυτό μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για συζητήσεις στη τάξη , για εισαγωγή σε νέες έννοιες (γραφική παράσταση , μέγιστο , μονοτονία …) και ως συνθετική εργασία πάνω σε έννοιες που οι μαθητές έχουν αποκτήσει τα προηγούμενα έτη.

Για τους μαθητές του Λυκείου προτείνεται ως ανοικτό πρόβλημα το οποίο μπορούν να προσεγγίσουν  με αλγεβρικό ή γεωμετρικό τρόπο. Οι επεκτάσεις του προβλήματος (ανισότητες , σχέση αριθμητικού και γεωμετρικού μέσου και άλλες που θα ανακαλύψει ο κάθε διδάσκοντας …)  θα αυξήσουν κατα πολύ το ενδιαφέρον των μαθητών.

Το συνοδευτικό φυλλάδιο εργασίας απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου για χρήση στη τάξη. Εχει ως στόχο την καθοδήγηση των μαθητών και προτείνει κάποιες από τις πολλές προσεγγίσεις του προβλήματος. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ρόλο του διδάσκοντα ο οποίος με αφορμή το πρόβλημα αυτό θα ανακαλύψει πολλά πεδία εργασίας με τους μαθητές (συμμετρία – γραφικές παραστάσεις – έφαρμογή και επίλυση τύπων – εξισώσεις … )

Τα αρχεία : max_surfaceΦυλλάδιο εργασίας