προτάσεις διδασκαλίας

…οι προτάσεις της ομάδας echoolplus.gr σχεδιάζονται για χρήση στη τάξη (με προβολή σε διαδραστικό πίνακα) και για ατομική χρήση στο σπίτι.

…έμφαση δίνεται στον εγκάρσιο χαρακτήρα τους και με στόχο να προβληματίζονται οι μαθητές πάνω σε ρεαλιστικές καταστάσεις, να στοχάζονται και να λύνουν τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους και αναπτύσοντας νέες δεξιότητες.

…μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δασκάλους και καθηγητές ως υποστηρικτικό υλικό της διδασκαλίας τους.

Κάθε παρατήρηση, σχόλιο ή πρόταση είναι ευπρόσδεκτα.