γαλλικά

διαδραστικές ασκήσεις γαλλικών

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε μία σειρά ασκήσεων στη γαλλική γλώσσα. 1. l’alphabet 2. animaux 3. famille 4. heure 5.  numero 6. telephone 7. train 8. ville 9. vocab