Αρχείο ετικέτας: ιστοεξερεύνηση

ιστοεξερευνήσεις

οι ιστοεξερευνήσεις (wikipedia:webquest) είναι ένα σύγχρονο διαθεματικό εργαλείο το οποίο συνδυάζει την οργανωμένη αναζήτηση και χρήση της πληροφορίας, την κριτική σκέψη, τις νέες τεχνολογίες και την ομαδικότητα: Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ομάδες, καλούνται να αναζητήσουν συγκεκριμένη πληροφορία…

Αναρτήθηκε στο Χωρίς κατηγορία | επίσης ετικέτα , | Τα σχόλια έχουν κλείσει